Không công bố thông tin và công bố không đúng thời hạn, Sông Đà 2 bị phạt 77,5 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 334/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

Theo đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã chứng khoán SD2) bị phạt tiền 77.500.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Lý do bởi Công ty Cổ phần Sông Đà 2 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tài liệu bao gồm: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 (hợp nhất).

Ngoài ra, Công ty cũng không công bố thông tin đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Trường theo Quyết định số 150/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2020; Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng bà Phạm Thị Dinh theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2021; Bổ nhiệm phụ trách Phòng tài chính kế toán ông Lê Mạnh Đoàn theo công văn số 01/QĐ-CT ngày 26/03/2021; Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022; Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc (ông Đào Đức Phong) theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 75/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2021 và Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (ngày họp 28/2/2022).

Công ty cổ phần Sông Đà 2, tiền thân là Công ty Xây dựng Dân Dụng thuộc Tổng Công ty Sông Đà được thành lập năm 1980. Năm 2006, Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động là công ty cổ phần. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình thủy điện, nhiệt điện, dân dụng. Công ty hiện có địa chỉ tại Km 10 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

Spread the love
Back To Top