Chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào

10-01-2022 20:44:10 | Kinh tế
In bài viết
Chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào
[voice]

Chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chúng ta đã đạt được thành tựu rất đáng ghi nhận, trân trọng và tự hào. Ảnh VGP/Quang Thương
Năm 2021, 19 Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận: Tổng lợi nhuận trước thuế vượt 70% kế hoạch; tổng nộp ngân sách vượt 27% kế hoạch. Ảnh VGP/Quang Thương
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao phần thưởng cao quý của Nhà nước cho các tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. Ảnh VGP/Quang Thương

Bức tranh kinh tế đất nước sẽ tươi sáng hơn
Ngày 8/1, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ năm 2021 nước ta phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, đã tác động tới mọi mặt đời sống KT-XH đất nước. Trong đó những doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, nhờ có sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, phản ứng chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, chúng ta đã đạt được thành tựu rất đáng ghi nhận, trân trọng và tự hào.

Trong những kết quả đó, có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban. Những kết quả đã đạt được là cơ sở, nền tảng để chúng ta có thể lạc quan và kỳ vọng một bức tranh kinh tế tươi sáng hơn trong năm 2022.

Lợi nhuận vượt 70%, nộp ngân sách vượt 27%
Cơ bản tán thành với những nội dung nêu trong báo cáo và ý kiến tham luận của các đại biểu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Tuy mới đi vào hoạt động được gần 3 năm, nhưng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày càng chuyên nghiệp, trưởng thành.

Trong bối cảnh đất nước chịu tác động rất tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty đã có nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt để vừa ứng phó với dịch bệnh vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy kết quả đạt được chưa thực sự đồng đều giữa 19 doanh nghiệp thuộc Ủy ban, nhưng về tổng thể, tổng doanh thu năm 2021 của 19 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 816.015 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020; tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 34.119 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch; tổng nộp ngân sách ước đạt 62.443 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch. “Đây là kết quả rất lớn, rất đáng ghi nhận”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời các doanh nghiệp thuộc Ủy ban cũng đã tham gia rất tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an sinh xã hội như: Đóng góp, ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 với số tiền 2.565 tỷ đồng; chủ động triển khai nhiều hoạt động từ thiện, chương trình an sinh xã hội góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống của người dân; huy động cơ sở vật chất, kỹ thuật, hỗ trợ nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh của cả nước như Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam…

Triển khai nhiều dự án trọng điểm

Theo Phó Thủ tướng, trong năm qua, Ủy ban và các doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực, thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần quan trọng trong đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương, Ủy ban tham mưu cho Chính phủ các giải pháp xử lý phù hợp đối với 5/12 dự án, doanh nghiệp và đưa ra khỏi danh sách Ban Chỉ đạo theo dõi, xử lý.

Đặc biệt, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Ủy ban đã đã tích cực triển khai sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước.

Ủy ban và các doanh nghiệp cũng đã tích cực trong triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Nhiều doanh nghiệp không chỉ thực hiện chuyển đổi số để đổi mới phương thức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp mà còn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số cho xã hội.

Một kết quả nữa là Ủy ban đã cơ bản thực hiện tốt công tác tổ chức, nhân sự của Ủy ban và của các Tập đoàn, Tổng công ty. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty.

Ủy ban cũng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ động trao đổi ý kiến, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xem xét, giải quyết công việc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Nhấn mạnh những kết quả nêu trên, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận và đánh giá cao các kết quả và thành tích quan trọng mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban và Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban đã đạt được trong năm 2021 hết sức khó khăn vừa qua.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu

Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các Tập đoàn, Tổng công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục, nhất là về kiện toàn mô hình tổ chức; đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành…

Bày tỏ cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 báo cáo của Ủy ban và các ý kiến tham luận đã nêu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong năm tới, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty cần thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thời hạn các công việc thuộc thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty.

Theo đó, Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc rà soát các quy định pháp luật còn gây vướng mắc để tập trung tháo gỡ; nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động của Ủy ban, bảo đảm cho Ủy ban có đầy đủ các quyền hạn tương xứng với trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp và với các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Ủy ban cũng cần khẩn trương hoàn thành Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt cần, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, nhất là công tác giám sát tài chính, giám sát đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc hoàn thiện, phát triển mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Ủy ban để thực hiện tốt hơn chức năng cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban cần thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả ngành công thương. Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các tập đoàn, tổng công ty triển khai ý kiến của Bộ Chính trị; đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc còn tồn đọng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng với quyết tâm, nỗ lực, năng động, sáng tạo của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty, chắc chắn rằng Ủy ban và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để năm 2022 đạt kết quả tốt hơn nhiều so với năm 2021, xứng đáng với vị trí là những doanh nghiệp then chốt, đầu đàn của kinh tế nước nhà, góp phần quan trọng cho phát triển KT-XH của đất nước./.

Trần Mạnh

Từ khóa:

Chính phủ

,

Phó Thủ tướng

,

Lê Minh Khái

,

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

,

dịch bệnh

,

COVID-19

,

kinh tế

,

xã hội

,

doanh nghiệp

,

thị trường

,

tăng trưởng

Ngân hàng Nhà nước triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Kinh tế - 1 ngày trước

Ngày 27/5/2022 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước. Tại hội nghị, Phó Thống đốc thường trực Ngân...

Doanh số bán lẻ tăng trưởng mạnh

Kinh tế - 1 ngày trước

Sau hai năm nền kinh tế giảm tốc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chi tiêu tiêu dùng trong nước sẽ tăng trưởng vững chắc trong năm 2022. Doanh số bán lẻ danh nghĩa đã phục hồi qua mức...

Loài cá “tỷ đô” trở lại cuộc đua xuất khẩu

Kinh tế - 2 ngày trước

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định, cá tra đang lấy lại vị thế trong cơ cấu sản phẩm thủy sản xuất khẩu khi chiếm 27% giá trị xuất khẩu toàn ngành....

S&P nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức BB+

Kinh tế - 2 ngày trước

Bộ Tài chính cho biết, ngày 26/5, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”. Thành tựu phát triển...

Hợp tác thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững

Kinh tế - 2 ngày trước

Chiều 26/5, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi Trường cùng ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt...

Mua đất nền Khu đô thị An Phú – An Khánh sau 22 năm, người dân có nguy cơ trắng tay

Kinh tế - 2 ngày trước

Người dân bỏ tiền mua nền đất Khu đô thị An Phú – An Khánh từ những năm 2000 đến nay vẫn chưa được nhận đất, Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà ra thông báo...

104 lô đất được đấu giá ở Pleiku, 29 lô có nguy cơ bị bỏ cọc

Kinh tế - 2 ngày trước

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Pleiku (Gia Lai) 2 tháng sau cuộc đấu giá 104 lô đất ở xã Chư Hdrông, phường Chi Lăng, địa phương mới chỉ thu được thuế của...

Mục tiêu đến năm 2050, cả nước sẽ có 184 cảng cá

Kinh tế - 2 ngày trước

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự thảo Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đang được Bộ lấy ý kiến...

Phát triển logistics giúp nông sản Đồng bằng sông Cửu Long cất cánh

Kinh tế - 2 ngày trước

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiêu nhất ở Đông Nam Á và thế giới. Đây là vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thủy hải sản và...

Hải quan lý giải việc lô khẩu trang viện trợ 6 tháng chưa được thông quan

Kinh tế - 2 ngày trước

 Ngày 26/5, Tổng cục Hải quan đã thông tin về việc 2 lô hàng khẩu trang chống dịch do kiều bào ở Hồng Kông (Trung Quốc) và doanh nghiệp ở Đức viện trợ đến nay 6 tháng chưa được...

Phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2030

Kinh tế - 3 ngày trước

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 633/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là hoàn thiện hệ thống quy...

Cơ hội thu hút đầu tư trước chính sách mới của Trung Quốc

Kinh tế - 3 ngày trước

Việt Nam đang được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ các quốc gia châu Á, châu Âu và cả Hoa Kỳ. Điểm đến đầu tư...

BIDV và ADB công bố báo cáo ‘Thị trường tài chính Việt Nam 2021 và triển vọng 2022’

Kinh tế - 3 ngày trước

Sáng 25/5 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đồng tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Thị trường tài chính Việt Nam...

Tổng cục Hải quan siết chặt quản lý ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng theo hướng nào?

Kinh tế - 3 ngày trước

Tổng cục Hải quan cho biết:Nếu phát hiện sai phạm trong cấp phép và thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng sẽ xử lý nghiêm. Xe nhập khẩu dưới...