ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG CHUỖI TIÊU THỤ NÔNG SẢN CHỦ LỰC TẠI HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ NỘI

In bài viết

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG CHUỖI TIÊU THỤ NÔNG SẢN CHỦ LỰC TẠI HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ NỘI

Là huyện có nhiều ưu thế trong sản xuất nông nghiệp với nhiều sản phẩm chủ lực, nhưng hầu hết nông sản tại Ứng Hòa còn ở dạng thô chưa qua chế biến; Một số vùng sản xuất chưa có kỹ năng trong việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; Ứng Hòa cũng chưa xây dựng được nhiều chuỗi nông sản và sản phẩm theo chuỗi cũng chưa được quảng bá rộng rãi. Cũng do tác động của dịch bệnh Covid 19 kéo dài, nên nhiều chuỗi cung ứng, tiêu thụ trên địa bàn huyện bị đứt gãy. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới một số mô hình khuyến nông, nhất là các mô hình có sử dụng vốn vay.

Do đó làm thế nào để kết nối tiêu thụ sản phẩm, nhất là những sản phẩm chủ lực như gạo JO2 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp huyện Ứng Hòa. PGĐ Sở NN và PTNT Hà Nội ông Tạ Văn Tường cho rằng, để liên kết theo chuỗi cần đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với sản phẩm thế mạnh của huyện, thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp.

Hỗ trợ tiếp cận thị trường. quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và chú tr\uu,ọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Riêng việc tiêu thụ sản phẩm Ứng Hòa cần , các hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện cần quan tâm hơn nữa về bao bì nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc, các giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm để thuận lợi cho doanh nghiệp kết nối.

Thời gian tới sở NN& PTNN sẽ phối hợp với UBND huyện Ứng Hoà đây mạnh xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực về cả cơ chế chính sách và chiến lược cụ thể./.

Ngọc Hà - Anh Tuấn – Quốc Bảo