USAID cùng Việt Nam khởi động dự án HEPS Chuyển đổi Số ngành giáo dục

Dự án dự kiến thực hiện trong 5 năm (từ 9/2023 đến 8/2028) nhằm hỗ trợ vai trò lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc kiện toàn khung pháp lý nhằm thúc đẩy sự phát triển của Giáo dục Đại học.

(Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay đơn vị này vừa cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Việt Nam khởi động Dự án hỗ trợ chính sách giáo dục (HEPS).

Dự án dự kiến thực hiện trong 5 năm (từ 9/2023 đến 8/2028) nhằm hỗ trợ vai trò lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc kiện toàn khung pháp lý nhằm thúc đẩy sự phát triển của Giáo dục Đại học Việt Nam. Dự án cũng sẽ hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số trường đại học Việt Nam được chọn thực hiện Chuyển đổi Số và quốc tế hóa lĩnh vực giáo dục đại học. Từ đó, giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đặt ra.

Ngoài ra, dự án cũng kết nối các trường đại học của Hoa Kỳ cũng như nguồn lực và chuyên gia của các đơn vị này, thực hiện nghiên cứu và phân tích hỗ trợ các mục tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đóng vai trò là đơn vị cố vấn và kết nối nguồn lực.

Dự án còn hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo thu hút sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong hệ thống trong hoạt động phân tích và triển khai, mở rộng cơ hội tiếp cận Giáo dục Đại học và tăng cường sự hiện diện của nữ giới, thanh thiếu niên ở khu vực nông thôn và thành thị, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số trong các cuộc tham luận quan trọng về tương lai của ngành giáo dục.

Trong khuôn khổ dự án, HEPS dự kiến tiếp tục sẽ hỗ trợ theo các nhu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo một cách hiệu quả với phương pháp phân tích đổi mới, sáng tạo để cung cấp thông tin cho các chiến lược quyết định của Bộ liên quan đến khung pháp lý, chuyển đổi số và chương trình đào tạo; tiếp tục cùng với Bộ xây dựng các chương trình và nội dung đào tạo.

Dự án cũng góp phần nâng cao năng lực cho các đơn vị tham gia hệ thống Giáo dục Đại học thông qua hoạt động huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm cạnh việc tập huấn thông thường. Trong mọi trường hợp, đảm bảo tôn trọng năng lực và những gì sẵn có của hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, mục tiêu của Dự án hỗ trợ chính sách phát triển Giáo dục Đại học Việt Nam được xác định rõ ràng và triển khai qua các phần, các giai đoạn. Trong đó, một phần là thông qua việc thực tế triển khai, có đối sánh với những kinh nghiệm quốc tế để làm căn cứ cho Bộ đề xuất, kiến nghị, điều chính những chính sách và xây dựng chiến lược nhằm phát triển Giáo dục Đại học./.

Theo: vietnamplus.vn
Spread the love
Back To Top