Gần 264 triệu USD hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế bao trùm, xanh và chuyển đổi số

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam.
Ngày 30/6, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, Ban Giám đốc WB đã phê duyệt khoản tín dụng trị giá 263,9 triệu USD từ Hiệp hội phát triển quốc tế dành cho Việt Nam nhằm hỗ trợ các nỗ lực phục hồi kinh tế bao trùm, xanh và chuyển đổi số thông qua những cải cách với mục tiêu hỗ trợ các hộ gia đình, doanh nghiệp và mở rộng năng lượng tái tạo.

Đây là khoản tài trợ thứ hai và cuối cùng trong chuỗi hai chương trình Tài trợ chính sách phát triển (DPF), sau khoản tài trợ đầu tiên trị giá 221,5 triệu USD được phê duyệt vào năm 2021.

Trong thời gian tới, những cải cách về thể chế và chính sách được hỗ trợ bởi chương trình sẽ giúp thúc đẩy phục hồi nền kinh tế thông qua cải thiện môi trường thuế, tăng khả năng tiếp cận tài chính cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trẻ em có chất lượng.

Những cải cách thúc đẩy phát triển xanh và chuyển đổi số tập trung vào lĩnh vực đấu thầu mua sắm công, số hóa dịch vụ công, mở rộng quy mô năng lượng tái tạo và củng cố tính bền vững tài chính của ngành điện. Ngoài ra, những cải cách được hỗ trợ bởi chương trình này dự kiến sẽ giúp cải thiện hơn nữa việc cung cấp dịch vụ công cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam cho biết, những cải cách được hỗ trợ bởi khoản tín dụng này sẽ hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam sau đại dịch COVID-19 và các cú sốc giá hàng hóa sau đó; đồng thời mở đường cho sự phát triển bao trùm hơn, xanh hơn và thân thiện với kỹ thuật số.

“Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Chính phủ trong quá trình thực thi những cải cách này và hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra”, bà nói.

Theo: baophapluat.vn
Spread the love
Back To Top