Thơ: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

In bài viết
Thơ: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

Thơ: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

Ngày nay viết truyện đời xưa

Cái còn là thực cái mưa gió mờ

Bời chưng người viết cũng vừa

Được nghe tìm đọc, vẫn chưa thấu tình

Cho nên thiếu sót vô tình

Mong chờ ý kiến luận bình cho xuôi

Xin mời hãy đến quê tôi

Mà nghe các cụ kể thời ngày xưa

Bao đời dãi nắng dầm mưa

Ba lần thay đổi tên xưa an tình

Từ “”Ghênh Sủi”” đến Ngọc Quỳnh

Tạo nên dịa thế phồn vinh lâu dài

Nơi đây xưa Bãi đất bồi

Sơn Tinh – Hồng Thủy từ thời Hùng Vương

Đất đồi lấn biển thê lương

Dưới sông lắm cá, thú hoang, chim đàn

Đất xa bồi thuận nông tang

Người từ phương Bắc ngày càng về đông

Khoanh vùng phát rẫy nghề nông

Ngư dân đánh cá, thủ công đóng thuyền

Mùa mưa nước chảy triền miên

Nhiều con kênh rạch nổi liền với nhau

Giao lưu đường thủy nhiệm mầu

Bờ sông đường bộ, thạch cầu nối vô

Dưới cầu nước chảy sóng sô

Bên cầu vực thẳm bây giờ còn đây

Tương truyền về vực sâu này

Thủy Long quần tụ nhiều ngày trong năm

Những đêm sáng tỏ trăng dầm

Quần Ngư Vong Nguyệt ầm ầm nhấp nhô!

NB