Loại đất nào được phép xây dựng nhà tạm?

Việc sử dụng đất nhà tạm, lán trại đã được quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai.

Ông Kim Phương Nam (Vĩnh Phúc) hỏi, công trình xây dựng tạm theo Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014 có phải đáp ứng điều kiện về mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng, theo quy hoạch sử dụng đất, theo giấy tờ về đất đai do cấp có thẩm quyền cấp hay không, ví dụ xây dựng nhà ở tạm trên đất rừng sản xuất?
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:
Nội dung liên quan đến việc sử dụng đất nhà tạm, lán trại đã được quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai:
Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;”.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top