Nam Định thu hồi đất các dự án ở khu vực Cồn Xanh theo kế hoạch và lộ trình

Ngày 20/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định ra kết luận về thu hồi đất thực hiện các Dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.

                                                                       Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Nguồn: báo Nam Định)

Ngày 20/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định ra kết luận về thu hồi đất thực hiện các Dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.

Theo kết luận, thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực, cố gắng triển khai nhiều giải pháp để thực hiện thu hồi đất các dự án phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng; tuy nhiên tiến độ thu hồi đất chưa đáp ứng được nhu cầu đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị trong việc thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch và lộ trình đã đề ra.

Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh giai đoạn 2022-2025, nhất là Thông báo số 988-TB/TU, ngày 05/01/2024 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thu hồi đất thực hiện các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.

Bên cạnh đó, giao Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Tổ Công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng để làm việc với Tổ Công tác của Bộ Công an và trực tiếp chỉ đạo rà soát, củng cố, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan đến việc đầu tư các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng và các phần việc còn lại để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng Sái Hồng Thanh phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: báo Nam Định)

Cùng đó, chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng tiếp tục tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân đang nuôi trồng thủy sản đã hết hạn hợp đồng tại khu vực Cồn Xanh (khi các hộ dân đề nghị và có nội dung kiến nghị cụ thể); chỉ đạo làm tốt giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất; chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục tập trung hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn huyện Nghĩa Hưng trong quá trình thu hồi đất để triển khai các dự án theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị liên quan phê duyệt thời gian ngừng dịch vụ cấp điện, nước… đối với những diện tích đất tại khu vực Cồn Xanh đã hết thời hạn thuê đất theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định cũng giao cho Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh duy trì các Tổ công tác tuyên truyền, vận động của huyện; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền; huy động cả hệ thống chính trị của huyện vào cuộc trên tinh thần kiên trì vận động, nhân văn, vì quyền lợi của nhân dân, nhưng kiên quyết và đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, vận động, yêu cầu các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh không cải tạo ao đầm, không thả con giống mới; nhất là không lôi kéo con em mình, là trẻ em đang độ tuổi đến trường phải nghỉ học, tụ tập đông người, vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết luận cũng nêu rõ phối hợp với nhà đầu tư sớm thực hiện hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản đã bàn giao đất cho chính quyền quản lý theo mức nhà đầu tư đã cam kết; tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để sớm giải quyết theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tạo điều kiện hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hưng sớm thực hiện việc thanh lý hợp đồng đối với các diện tích đất đã hết thời hạn thuê đất theo thẩm quyền để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện thu hồi đất đảm bảo công khai, minh bạch, chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai các cự án.

Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường bám sát, nắm chắc địa bàn, tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xử lý ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm “nóng” về an ninh trật tự; kịp thời, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, các đối tượng lợi dụng tình hình gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…/.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top