Ngành Xây dựng đạt 10/12 chỉ tiêu về đô thị hóa, diện tích nhà ở và nước sạch

Trong năm 2023, ngành Xây dựng đã hoàn thành và vượt 10/12 chỉ tiêu đề ra, trong đó GDP của ngành ước đạt khoảng 7,5%; tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực toàn đô thị đạt 53,9%.

                                                                                               GDP của ngành Xây dựng ước đạt khoảng 7,5%. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Trong số 12 chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Xây dựng đề ra tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, trong năm 2023, ngành Xây dựng đã hoàn thành và vượt 10 chỉ tiêu; trong đó đáng chú ý nhất là GDP ước đạt khoảng 7,5%; tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung khoảng 96%…

Đó là kết quả đáng chú của ngành Xây dựng, vừa được công bố tại Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Xây dựng” do Bộ Xây dựng tổ chức, diễn ra trong ngày 22/12, tại Hà Nội.

Thông tin tại hội nghị, đại diện Bộ Xây dựng cho hay ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP, cơ quan này đã ban hành Chương trình hành động để triển khai với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 83 nhiệm vụ cụ thể.

HoREA vừa có công văn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép áp dụng sớm hơn đối với các quy định về phát triển nhà ở xã hội trong Luật Nhà ở 2023, thay vì thời gian áp dụng từ 1/1/2025.

Trong số 12 chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Xây dựng đề ra tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngành Xây dựng đã hoàn thành và vượt 5/5 chỉ tiêu được Chính phủ giao (gồm 2 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt). Các chỉ tiêu còn lại có 3 chỉ tiêu vượt, 1 chỉ tiêu đạt, chỉ có 2 chỉ tiêu chưa đạt.

Cụ thể, trong năm 2023, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của ngành Xây dựng ước đạt khoảng 7,5% (vượt so với chỉ tiêu đề ra là 7,3%). Các tiêu chí khác vượt chỉ tiêu, bao gồm: Tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực nội thành/nội thị đạt 42,7; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng, số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 59,89%; tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa quy định, chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh đạt 50%.

Các chỉ tiêu đạt theo kế hoạch đề ra bao gồm: Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung khoảng 96%; tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực toàn đô thị đạt 53,9%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đạt 16%; tỷ lệ thu gom xử lý nước thải đạt 17%; diện tích nhà ở bình quân cả nước đạt 26%; tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%.

Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung khoảng 96%. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Có 2 chỉ tiêu ngành Xây dựng chưa đạt là tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng; tỷ lệ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được tham vấn, lấy ý kiến trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Một số chỉ tiêu khác đã được ngành Xây dựng triển khai trong năm 2023, bao gồm: Tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%; quy hoạch phân khu tại đô thị đặc biệt và đô thị loại 1 ước tính đạt khoảng 79%, tại đô thị còn lại ước tính khoảng 55% so với đất xây dựng đô thị; quy hoạch chi tiết tại đô thị đặc biệt và đô thị loại 1 ước tính khoảng 39%, các đô thị còn lại ước tính khoảng 23% so với diện tích đất xây dựng đô thị; tỷ lệ số xã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới đạt khoảng 98,9%…

Để giải bài toán thiếu-bẩn về nguồn nước sạch đô thị hiện nay, giới chuyên gia cho rằng cần phải đánh giá lại toàn bộ hệ thống cấp nước đô thị; sớm xây dựng và ban hành Luật Cấp, Thoát nước.

Trong năm 2024, đại diện Bộ Xây dựng cho biết cơ quan này đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5-7%; tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 43,7%; tỷ lệ đô thị hóa tính theo khu vực nội thành, nội thị ước đạt khoảng 43,9-44%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 97%.

Bộ Xây dựng cũng đặt mục tiêu trong năm 2024, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch ước đạt 15,5%; tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom ước đạt 18%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt trên 26,5 m2 sàn/người; sản lượng sản xuất ximăng khoảng 100 triệu tấn./.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top