Đắk Nông đưa 48 dự án ra khỏi danh mục thu hồi đất

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng trên địa bàn năm 2024.

Đắk Nông thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, HĐND tỉnh thông qua Danh mục 18 dự án cần thu hồi đất được đăng ký mới trong năm 2024 với tổng diện tích hơn 52ha; thống nhất chuyển tiếp 116 dự án cần thu hồi đất sang từ năm 2023 năm 2024 với tổng diện tích hơn 1.300ha; đưa ra khỏi Danh mục các dự án cần thu hồi đất đối với 48 dự án, tổng diện tích 350ha.Theo đó, 18 dự án đăng ký mới chủ yếu liên quan tới bố trí dân cư, mở rộng đường giao thông, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, trạm biến áp… Các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 năm 2024 có diện tích đất thu hồi lớn gồm một số dự án nâng cấp đường giao thông, thủy lợi, khai thác bô xít và một số dự án khu đô thị mới…
48 dự án bị đưa ra khỏi Danh mục các dự án cần thu hồi đất gồm: Hai dự án điện mặt trời (Xuyên Hà, Buôn Tua Srah) với tổng diện tích 107ha; dự án điện gió Asia Đắk Song 1 với diện tích gần 23ha; một số dự án khu đô thị tại thành phố Gia Nghĩa (như khu cửa ngõ Nghĩa Phú, khu Thung lũng xanh Nghĩa Phú) với tổng diện tích hơn 100ha…
Theo UBND tỉnh Đắk Nông, năm 2023, HĐND tỉnh thông qua 203 dự án, công trình cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng. Trong đó, tổng số dự án đã thu hồi xong là 35 (chỉ chiếm hơn 17%), 157 dự án đang thực hiện và xin chuyển tiếp sang năm 2024 (chiếm hơn 77%), còn 11 dự án không triển khai.
Liên quan đến nội dung này, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát kết quả triển khai các nghị quyết về Danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn từ năm 2015-2023. Theo kế hoạch, việc giám sát sẽ thực hiện từ đầu năm 2024 và hoàn thành vào tháng 7/2024.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top