Ngân hàng lớn lên phương án chia cổ tức, tăng mạnh vốn điều lệ

Thông tin về phương án chia cổ tức của các ngân hàng lớn đang được cổ đông đặc biệt quan tâm.

Ảnh minh họa: BNEWS phát

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán: CTG) vừa thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, với dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu cho toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.
Theo báo cáo tài chính, VietinBank ghi nhận lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2022 đạt 16.528 tỷ đồng; trong đó, khoản điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước là 86 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích các quỹ bắt buộc và quỹ khen thưởng phúc lợi là 11.648 tỷ đồng.
Ngân hàng sẽ sử dụng toàn bộ số lợi nhuận này để chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nếu hoàn thành phương án này, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 53.700 tỷ đồng hiện nay lên 65.300 tỷ đồng.
Trước đó, VietinBank đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 53.700 tỷ đồng bằng cách giữ lại lợi nhuận còn lại của năm 2020.
Cùng với VietinBank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán: VCB) cũng dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 vào ngày 26/4 tới để bàn phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
Theo báo cáo, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.244 tỷ đồng trong năm 2023, tăng trưởng 10,4% so với năm 2022.
Ngân hàng này cũng trước đó đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế của năm 2022 là hơn 21.000 tỷ đồng tại Đại hội cổ đông 2023. Vietcombank đã hoàn thành tăng vốn từ lợi nhuận 2020 và lợi nhuận còn lại năm 2019 với tỷ lệ 18,1%, đưa vốn điều lệ lên gần 56.000 tỷ đồng trong năm qua.
Việc tăng vốn sẽ giúp VietinBank và Vietcombank củng cố năng lực tài chính, tăng cường khả năng cho vay và mở rộng hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top