Khẩn trương xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)

Các dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan đến giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

                                                                                                                                              Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Để đảm bảo tiến độ đưa Luật Đất đai (sửa đổi) đi vào cuộc sống từ ngày 1/1/2025, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân vừa yêu cầu các đơn vị trong lĩnh vực đất đai (bao gồm Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký Dữ liệu và Thông tin đất đai) tập trung xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị lĩnh vực đất đai về việc xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), diễn ra ngày 16/2, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh để thi hành luật, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng 5 dự thảo nghị định hướng dẫn.

Các dự thảo nghị định bao gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Để đưa Luật vào thực tiễn cuộc sống, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch ban hành văn bản pháp luật.

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng 4 dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến các bộ, ngành địa phương, gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

Đánh giá cao tầm quan trọng của việc xây dựng các dự thảo nghị định, ông Ngân yêu cầu lãnh đạo Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký Dữ liệu và Thông tin đất đai tập trung chỉ đạo các phòng, cán bộ chuyên môn rà soát các điều khoản trong Luật Đất đai (sửa đổi) giao Chính phủ quy định chi tiết để hướng dẫn trong dự thảo nghị định.

Trong quá trình xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị được giao phải rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính trong các dự thảo nghị định, nhất là trong lĩnh vực đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phân cấp triệt để cho các địa phương và xử lý chuyển tiếp để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý Nhà nước về đất đai.

Chính phủ thông báo sửa đổi một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Ông Ngân cũng lưu ý Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát quy định tại các dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) để trao đổi, phản biện các quy định nhằm nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, để luật sớm đi vào cuộc sống.

Trước đó, tại cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chiều 15/2, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng nhấn mạnh 2024 được xác định là năm xây dựng thể chế chính sách.

Trên cơ sở đó, ông Khánh đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, các đơn vị cần phối hợp tốt để đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế để thu hút, tận dụng được các nguồn lực tri thức, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, tài chính,… từ đó đóng góp chung vào công cuộc phát triển bền vững đất nước./.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top