Nguyên tắc, điều kiện bồi thường khi thu hồi đất

 Điều 74 đến Điều 94 Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP có quy định về việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Gia đình ông Đỗ Đức Chính (Quảng Ngãi) có tổng diện tích 2.153 m2 bị thu hồi hết để phục vụ công trình của quốc gia, trong đó có 400 m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây hằng năm khác.

Trong vườn nhà ông Chính có cây lâu năm ăn trái và cây lấy gỗ như keo, mít, ổi. Ông hỏi, khi nhà nước thu hồi thì gia đình ông có được đền bù hết không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điều 74 đến Điều 94 Luật Đất đai đã quy định nguyên tắc, điều kiện, bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Để có sở được hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông liên hệ cơ quan Tài nguyên và Môi trường tại địa phương để được trả lời theo đúng thẩm quyền.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top