Tổ chức triển khai dự án bất động sản vi phạm đất đai có thể bị phạt 1 tỷ đồng

Tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, tùy vào thời gian và mức độ vi phạm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết cơ quan này đang dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; trong đó đề xuất mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với tổ chức chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản vi phạm quy định về đất đai.

Hình thức và mức xử phạt tương ứng với thời gian và mức độ vi phạm.

Các hành vi sẽ bị xử phạt đối với tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản như: Không nộp hồ sơ để làm ​thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất tự nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

Theo giới chuyên gia, để khơi thông thị trường BĐS, việc quan trọng là cần sớm hoàn thiện thể chế theo hướng ban hành hướng dẫn cụ thể hoá các luật, nhất là Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo đó, mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng sẽ áp dụng với trường hợp vi phạm dưới 30 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất; từ 30 triệu đến 50 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 30 đến dưới 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất; từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất trở lên.

Hình thức và mức xử phạt tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản tương ứng với thời gian và mức độ vi phạm từ sau 50 ngày đến 6 tháng.

Tương tự với các trường hợp vi phạm từ trên 6 tháng đến 9 tháng sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 30 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất; từ 50 triệu đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 30 đến dưới 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất; từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất trở lên.

Từ trên 9 tháng đến 12 tháng sẽ phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 30 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất; từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 30 đến dưới 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất; từ 300-500 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất trở lên.

Từ 12 tháng trở lên sẽ bị phạt tiền từ 100-300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 30 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất; từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 30 đến dưới 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất; từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với trường hợp vi phạm từ 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất trở lên.

Ngoài phạt tiền, tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản còn phải khắc phục hậu quả. Cụ thể là nộp hồ sơ hoặc cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất tự nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề xuất quy định phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với trường hợp không đủ điều kiện về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án bất động sản theo quy định Luật Đất đai và các quy định khác của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở.

Theo quy định, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết; quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp…

Như vậy, trường hợp không đáp ứng điều kiện trên sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng và khắc phục hậu quả gồm: Buộc chủ đầu tư phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo dự án đã được phê duyệt; hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai; buộc chủ đầu tư nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm./.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top