Hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu KLF từ ngày 31/1

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu KLF của CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS.

Theo Quyết định số 29/QĐ-SGDHN, HNX hủy bỏ niêm yết bắt buộc 165.352.561 cổ phiếu KLF từ ngày mai 31/1/2024. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội là hôm nay 30/1.

Cổ phiếu KLF bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trước đó, HNX duy trì diện đình chỉ giao dịch đối với KLF từ ngày 12/10/2023, với lý do chậm nộp BCTC năm 2022 đã được kiểm toán quá 6 tháng so với thời hạn quy định và chậm nộp BCTC bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, HNX cũng duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với KLF từ ngày 12/10/2023, vì lý do chậm nộp BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Ngoài ra, cổ phiếu KLF còn đang trong diện cảnh báo do chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top