Lợi nhuận năm 2023 của PNJ cao kỷ lục

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023.

Cụ thể, theo báo cáo kết quả kinh doanh sơ bộ của Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, quý IV/2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.760 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 631 tỷ đồng; tăng lần lượt 18% và 34% so với cùng kỳ năm 2022.

Luỹ kế cả năm, doanh thu thuần đạt 33.137 tỷ đồng, giảm 2% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.971 tỷ đồng, tăng gần 9% so với 2022 nhờ chiếm lĩnh thêm thị phần, gia tăng khách hàng mới, mở rộng mạng lưới và tung thêm sản phẩm. Đây cũng là mức lợi nhuận năm cao kỷ lục của Phú Nhuận.

Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng là do chiếm lĩnh thêm thị phần, gia tăng khách hàng mới, mở rộng mạng lưới và tung thêm sản phẩm.

So với mục tiêu đề ra, Phú Nhuận đã thực hiện được 93% chỉ tiêu doanh thu và vượt gần 2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tính tới hết năm 2023, Phú Nhuận đã có tổng cộng 400 cửa hàng.Trong năm qua, doanh nghiệp đã mở mới 48 cửa hàng và đóng 7 cửa hàng PNJ đồng thời doanh nghiệp đã chuyển đổi mô hình kinh doanh của 3 cửa hàng độc lập PNJ Watch và 2 cửa hàng PNJ Art để tối ưu hiệu quả chi phí.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top