Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lãi hơn 1.340 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch quý III/2023. Lũy kế 3 quý đầu năm 2023, VNX lãi sau thuế gần 1.343 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm.

Thị trường cổ phiếu thanh khoản tích cực trong 9 tháng năm 2023. Ảnh: Trần Việt/TTXVN.

Tổng doanh thu của VNX trong 9 tháng là 1.370 tỷ đồng, đạt hơn 105% kế hoạch năm đã báo cáo Bộ Tài chính. Tổng chi phí bằng gần 33% so với kế hoạch tài chính. Tổng lợi nhuận sau thuế là gần 1,343 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch năm.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con của VNX là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2022, đạt 138% so với kế hoạch năm, do thị trường cổ phiếu thanh khoản tích cực. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022 và chỉ đạt gần 63% so với kế hoạch năm.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu của VNX là 44,92%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) là 44,77%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) là 38,84%.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chính thức hoạt động vào ngày 6/8/2021, theo mô hình công ty mẹ – công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Sở là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, nắm giữ 100% vốn điều lệ HOSE và HNX./.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top