Chất lượng tín dụng chính sách có những chuyển biến tích cực

Tỉnh Sóc Trang đã phát huy vai trò của nguồn vốn chính sách xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là giảm nghèo ở địa phương.

Đoàn khảo sát Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đi thực tế tại hộ vay vốn xây dựng nhà ở tại huyện Mỹ Tú. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Tại tỉnh Sóc Trăng việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã được cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện. Qua đó, đã phát huy vai trò của nguồn vốn chính sách xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là giảm nghèo ở địa phương.

Tại huyện Kế Sách, từ khi có Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay trên địa bàn không ngừng tăng trưởng đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Theo Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kế Sách Nguyễn Chí Cường, sau 9 năm thực hiện Chỉ thị số 40, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả.
Hiện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, hàng tháng xuống tại các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện giao dịch, giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí và thuận lợi hộ nghèo, hộ chính sách được vay vốn, từ đó, chất lượng tín dụng chính sách có những chuyển biến tích cực.
Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện xây dựng và sữa chữa hàng trăm ngôi nhà theo Quyết định 33 và đặc biệt giúp cho hàng chục nghìn hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Ngoài ra, nguồn vốn còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, như: cho vay trồng và cải tạo cây ăn quả, phát triển đàn gia súc, xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…
Hoạt động giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả và năng lực hoạt động. Hiện toàn tỉnh có khoảng 110 điểm giao dịch xã tại các xã, phường, thị trấn giải quyết trên 95% khối lượng giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội với khách hàng.
Sóc Trăng sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; xem đây, là nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền các cấp.
Tỉnh sẽ cân đối, bố trí ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn uỷ thác tối thiểu 15% tổng nguồn vốn tăng trưởng tín dụng để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top