FLC đã thực hiện nghĩa vụ nợ vay khoảng 4.400 tỷ đồng

Theo đại diện Tập đoàn FLC, Tập đoàn đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước khoảng 800 tỷ đồng, thực hiện nghĩa vụ nợ vay khoảng 4.400 tỷ đồng.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông. Nguồn ảnh: FLC

Vừa qua, Tập đoàn FLC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với sự tham dự của 103 cổ đông.

Với tỷ lệ đồng thuận cao, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; báo cáo kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024; thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và uỷ quyền triển khai thực hiện.

Theo đại diện Tập đoàn FLC, Tập đoàn đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước khoảng 800 tỷ đồng, thực hiện nghĩa vụ nợ vay khoảng 4.400 tỷ đồng. Đến nay, tổng giá trị tài sản hiện hữu ước tính đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo Tập đoàn FLC cho biết, giai đoạn 2022-2023 rất khó khăn đối với Tập đoàn khi ảnh hưởng trực tiếp bởi các thông tin cũng như các vấn đề phát sinh có liên quan đến vụ việc của các nguyên lãnh đạo của Tập đoàn. Sau quá trình tái cơ cấu, Tập đoàn đã tiến hành sáp nhập 50% phòng ban.

Hệ thống Công ty thành viên, Công ty liên kết bao gồm 14 công ty con (do Tập đoàn FLC sở hữu từ trên 50% đến 100% vốn điều lệ) và 01 Công ty liên kết.

Trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn FLC đã tái khởi động thi công tại các dự án trọng điểm như FLC Premier Parc, C4C5 Thanh Hoá, FLC Sầm Sơn, FLC Tropical.

Lãnh đạo Tập đoàn chia sẻ, trong năm 2024 Tập đoàn vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc và định hình lại các lĩnh vực với ba trụ cột chính: Kinh doanh Bất động sản, Kinh doanh Nghỉ dưỡng và M&A các dự án để tái cấu trúc các khoản vay và duy trì hoạt động kinh doanh.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024, Đại hội đã bầu ông Lê Tiến Dũng (với tỷ lệ đồng ý 104,066%) và ông Ngô Đặng Hoàng Anh (với tỷ lệ đồng ý 92,642%) là thành viên HĐQT, thay cho các thành viên cũ đã từ nhiệm.

Cả hai thành viên HĐQT mới đều là những nhân sự tại những đơn vị công tác trước đây và được đánh giá là phù hợp với định hướng kinh doanh, tái cấu trúc của FLC trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị (HĐQT) mới của Tập đoàn FLC sẽ có 5 thành viên bao gồm ông Lê Bá Nguyên – Chủ tịch HĐQT, bà Vũ Đặng Hải Yến – Phó Chủ tịch thường trực, bà Trần Thị Hương và các thành viên là ông Lê Tiến Dũng và ông Ngô Đặng Hoàng Anh.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top