Thái Nguyên: Phấn đấu 5 sản phẩm OCOP 5 sao

Thời gian qua, thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm, Thái Nguyên đã có nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng vùng nguyên liệu, chế biến, giới thiệu, bán sản phẩm cho các sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên.

Thái Nguyên phấn đấu 5 sản phẩm OCOP 5 sao

Đến nay, toàn tỉnh có gần 130 sản phẩm OCOP, trong đó có hai sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 73 sản phẩn 4 sao, còn lại là 3 sao. Giai đoạn 2021-2025, Thái Nguyên tiếp tục xác định: đưa OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng, gắn với chương trình Nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lấy người dân là chủ thể thực hiện chính. Tỉnh sẽ tiếp tục chuẩn hóa ít nhất 70 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 5 sản phẩm đạt 5 sao cấp Quốc gia./.

PV
Theo: thainguyentv
Spread the love
Back To Top