Năm 2023, thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng 25%

Năm 2023, quy mô thị trường thương mại điện tử ước đạt 20,5 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2022. Kết quả này cho thấy thương mại điện tử ngày càng khẳng định là cấu phần quan trọng của nền kinh tế số tại Việt Nam, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Theo: baotintuc.vn
Spread the love
Back To Top