Thanh Hóa chi hơn 64 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2210/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ 60% chênh lệch mức thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 với số tiền hơn 64 tỷ đồng.

Thanh Hóa chi hơn 64 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2022-2023. Ảnh minh họa: Thanh Tùng – TTXVN

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ học sinh các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên là hơn 24 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh ở các huyện, thị xã, thành phố gần 40 tỷ đồng. Nguồn kinh phí lấy từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2023.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chịu trách nhiệm liên quan về tính chính xác, pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung thẩm định, số liệu báo cáo và các việc đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn việc tổ chức hoàn trả lại kinh phí cho các đối tượng đã thu phần chênh lệch; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thu, quản lý, sử dụng học phí, kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng theo quy định hiện hành…
Trước đó, ngày 13/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

Theo đó, học phí kỳ I năm học 2022-2023 của các trường công lập đã tăng lên 53,8% so với bậc Mầm non, tăng 150% đối với cấp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông là 93,5%.
Tuy nhiên, sau khi có Nghị quyết của Chính phủ (tháng 12/2022) về việc hỗ trợ học phí cho học sinh, Thanh Hóa đã có chỉ đạo giữ nguyên mức học phí theo năm học trước đó (2021-2022) từ học kỳ II năm học 2022-2023; đồng thời xem xét phương án để hoàn trả số học phí chênh lệch so với năm học 2021-2022 (học kỳ I năm học 2022-2023) để hỗ trợ học sinh.
Tại Tờ trình về việc đề nghị “Sửa đổi mức thu học phí năm học 2022-2023 quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 287/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 và hỗ trợ phần chênh lệch tăng thêm mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên”, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình phương án hỗ trợ phần chênh lệch cho các nhà trường để hoàn trả học phí, hỗ trợ học sinh.
Cụ thể, hỗ trợ 60% phần chênh lệch mức thu học phí (số tiền học phí thu tăng so với năm học 2021-2022 theo quy định) của học kỳ I năm học 2022-2023 (tháng 9, 10, 11, 12) do các cơ sở giáo dục đã thu và quyết toán tài chính năm 2022.

Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ là gần 67 tỷ đồng. Các cơ sở giáo dục sử dụng 60% số tiền thu tăng (đã chi) được hỗ trợ và 40% số tiền thu tăng đang giữ lại đơn vị để hoàn trả cho đối tượng đã thu.
Đến nay, một số trường đã thực hiện việc hoàn trả lại số học phí thu chênh lệch của các tháng 9, 10, 11, 12 năm 2022 cho học sinh…/.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top