Thành phố Hà Nội sẽ thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID

Bên cạnh phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Hà Nội, người dân có thể thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân phường. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nngười dân sử dụng các giấy tờ cá nhân dạng điện tử thay cho bản giấy Căn cước công dân gắn chip để thực hiện giao dịch thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp đăng ký trên VNeID bên cạnh phương thức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu việc thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VneID phải đảm bảo theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tư pháp tham mưu giải pháp triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên ứng dụng VNeID, khuyến khích công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Hà Nội giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền hướng dẫn việc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID; việc khai thác Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID; tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện sau thời gian thí điểm.

Bên cạnh đó, Công an Thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tra cứu thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp đảm bảo theo quy định.

Các đơn vị liên quan thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố với phần mềm Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp và ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) của Bộ Công an./.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top