38 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán trong quý I/2024

Quý I/2024, toàn quốc có 38 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán với quy mô khoảng 5.527 căn, số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng 80,85% với quý IV/2023.

Thị trường bất động sản trong quý I/2024 đã có phản ứng tích cực. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Báo cáo về số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được cấp phép, đang triển khai, đã hoàn thành và đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trong quý I/2024 của Bộ Xây dựng cho biết, đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, hoàn thành 10 dự án với quy mô khoảng 4.706 căn, số lượng dự án bằng 34,48 % so với quý IV/2023 và bằng 71,43% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, tại miền Bắc có 03 dự án; tại miền Trung có 4 dự án; tại miền Nam có 3 dự án.

Được cấp phép mới có 19 dự án với quy mô khoảng 9.774 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng 95% so với quý IV/2023 và bằng 111,76% so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể, tại miền Bắc có 12 dự án, tại miền Trung có 7 dự án.

Đối với dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, có 38 dự án với quy mô khoảng 5.527 căn, số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng 80,85% với quý IV/2023 và bằng 73,08% so với cùng kỳ năm 2023.

Đang triển khai xây dựng 984 dự án với quy mô khoảng 421.353 căn, số lượng dự án đang triển khai xây dựng bằng 115,22% so với quý IV/2023 và bằng 140,97 % so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, tại miền Bắc có 406 dự án với quy mô khoảng 236.873 căn; tại miền Trung có 360 dự án với quy mô khoảng 91.022 căn; tại miền Nam có 218 dự án với quy mô khoảng 93.458 căn. Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản trong quý cũng đã có phản ứng tích cực với những chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành.

Tuy nhiên, thời gian tới vẫn cần tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện các dự án bất động sản tại các địa phương đặc biệt trong giải phóng mặt bằng, giao đất, xác định giá đất để tiếp tục triển khai thực hiện tăng nguồn cung cho thị trường.

Tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, chắc chắn, kịp thời, hiệu quả, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, của doanh nghiệp của dự án bất động sản để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong quý I/2024, để tiếp tục giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo, quyết liệt đối với các Bộ, ngành, địa phương nhằm cụ thể hóa các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn chung cho doanh nghiệp, trong đó có liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top