Bộ Xây dựng nói gì về triển khai Luật kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở?

Bộ Xây dựng đã đăng tải các nội dung dự thảo Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản để lấy ý kiến rộng rãi người dân, doanh nghiệp, bộ ngành, địa phương, VCCI, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 3/4. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Tại phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 3/4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Chính phủ đã ban hành kế hoạch, danh mục nhiệm vụ triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn dưới luật nhằm triển khai 2 dự án luật vừa được Quốc hội thông qua là Luật kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở sửa đổi.

Cụ thể, đối với Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng được giao xây dựng 3 Nghị định, 1 Thông tư và 1 Quyết định gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

Ngoài ra, cũng với Luật Nhà ở, Bộ Quốc phòng được giao xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ Công an sẽ xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Công an Nhân dân.

Theo giới chuyên gia, để khơi thông thị trường BĐS, việc quan trọng là cần sớm hoàn thiện thể chế theo hướng ban hành hướng dẫn cụ thể hoá các luật, nhất là Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản.

Đối với Luật kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng được phân công xây dựng 2 Nghị định và 1 Thông tư gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Thông tư ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Bộ Tài chính xây dựng Thông tư quy định việc sử dụng kinh phí để xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hướng dẫn xác định giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật về giá; hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Ngoài ra, Chính phủ cũng giao các địa phương một số quy định liên quan đến Luật Nhà ở yêu cầu các địa phương khẩn trương quy định cụ thể các vị trí, địa điểm phát triển nhà ở theo dự án; Quy định đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy nơi có căn hộ nhiều tầng; Quy định việc hỗ trợ, giải quyết việc bán, mua, cho thuê nhà ở xã hội cho đối tượng quy định tại khoản 2, 3 Điều 76 Luật Nhà ở 2023.

Dự án xây dựng nhà ở thương mại. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Ông cho biết, quy định tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thuộc đô thị loại đặc biệt, loại 1,2, 3 mà chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở cho các dự án đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Quy định hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn; Quy định thuê nhà ở xã hội do cá nhân tự đầu tư xây dựng; Quy định giá thuê nhà lưu trú trong khu công nghiệp; Quy định về phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương về đảm bảo thống nhất các thông tin về nhà ở…

“Ngay sau khi Thủ tướng ban hành kế hoạch danh mục thực hiện 2 luật này, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi đến các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan, đồng thời, Bộ đã làm việc trực tiếp với Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng để triển khai các nhiệm vụ nêu trên,” Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho hay.

Thông tin thêm, theo ông Sinh, đối với nhóm các nhiệm vụ liên quan đến Bộ Xây dựng về việc xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 2 dự án Luật, Bộ Xây dựng đã khẩn trương thành lập Ban soạn thảo xây dựng các dự thảo của các Nghị định. Hiện Bộ Xây dựng đã đăng tải các nội dung dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng để lấy ý kiến rộng rãi người dân, doanh nghiệp, các bộ ngành, địa phương, hiệp hội, VCCI, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng tổ chức nhiều hội thảo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, liên quan đến Nghị định cải tạo xây dựng lại chung cư, Bộ Xây dựng đã trực tiếp làm việc với Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến các địa phương này bởi đây là các địa phương có nhiều chung cư cũ…

“Đến thời điểm này, Bộ Xây dựng đã nhận được rất nhiều ý kiến của các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, các bộ, ngành… Bộ đã thực hiện ghi nhận, tổng hợp và tiếp thu các ý kiến. Dự kiến, Bộ Xây dựng sẽ gửi Bộ Tư pháp vào ngày 20/4 tới đây cho ý kiến thẩm định. Sau đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu hoàn chỉnh, dự kiến đầu tháng 5 báo cáo Chính phủ xem xét thông qua các Nghị định liên quan đến 2 dự án Luật,” Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nói./.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top