Chứng khoán VIX muốn tăng vốn lên 14.560 tỷ đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (Mã chứng khoán VIX) dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 12/4 tại Hà Nội.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán VIX sẽ trình phương án tăng vốn khủng từ 6.694 tỷ đồng lên hơn 14.560 tỷ đồng thông qua nhiều phương án.

Cụ thể, công ty sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023 (tỷ lệ 10:1, tương đương 66,9 triệu cổ phiếu), và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (10:1, tương đương 66,9 triệu cổ phiếu). Lượng cổ phiếu phát hành mới sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

VIX cũng muốn chào thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng 635,97 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 100:95). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn huy động dự kiến gần 6.360 tỷ đồng sẽ được dùng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ.

Bên cạnh đó, VIX muốn phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 2,99%) với giá 10.000 đồng, dự thu 200 tỷ đồng, cũng sẽ dùng bổ sung vốn kinh doanh. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Quyền mua ESOP không được phép chuyển nhượng.

Như vậy, tổng số lượng dự kiến phát hành của các phương án là gần 790 triệu cổ phiếu.

Năm 2024 công ty dự kiến tăng trưởng 9% lợi nhuận sau thuế so với 2023, lên 1.056 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VIX chốt phiên cuối tuần trước ở mức 20.150 đồng/cp.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top