HNA lên sàn HoSE, TTB rời sàn HoSE

HoSE vừa ra quyết định chấp thuận cho cổ phiếu HNA của CTCP Thủy điện Hủa Na được niêm yết trên HoSE; đồng thời hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TTB của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ.

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Ảnh: HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa ra quyết định chấp thuận cho cổ phiếu HNA của CTCP Thủy điện Hủa Na được niêm yết trên HoSE; đồng thời hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TTB của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ.
Cụ thể, 235.232.210 cổ phiếu HNA được niêm yết và giao dịch tại HoSE kể từ ngày 12/1/2024 tới đây, theo Quyết định số 768/QĐ-SGDHCM ngày 01/12/2023 của Tổng Giám đốc HoSE. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18.350 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là ± 20% so với giá tham chiếu.

Ở chiều ngược lại, HoSE ra thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TTB của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ.
Theo HoSE, cổ phiếu TTB hiện đang trong các diện theo dõi vi phạm: Đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 313/QĐ-SGDHCM ngày 30/06/2023 của Tổng Giám đốc HoSE theo yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tại công văn số 4053/UBCK-TT ngày 27/06/2023; đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 542/QĐ-SGDHCM ngày 11/09/2023 của Tổng Giám đốc HoSE do Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch (đến nay CTCP Tập đoàn Tiến Bộ chưa khắc phục được nguyên nhân đưa chứng khoán vào diện bị đình chỉ giao dịch); kiểm soát theo Quyết định số 581/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2023 của Tổng Giám đốc HoSE do chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.
Đến nay, Công ty chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023. Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của Công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.
Căn cứ quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày
31/12/2020: “1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: …o) Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin… ” và căn cứ ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; HoSE thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TTB của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ theo quy định nêu trên.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top