Yeah1 sắp phát hành 55 triệu cổ phiếu thưởng

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG) công bố ngày 15/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trong đợt tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

Yeah1 sẽ phát hành thêm hơn 55 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1.000:722, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 722 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn thực hiện là thặng dự vốn cổ phần luỹ kế căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022, tương ứng hơn 550,87 tỷ đồng.

Như vậy, việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ này, thặng dư vốn cổ phần của Yeah1 sẽ gần như sử dụng toàn bộ, chuyển từ thặng dự vốn cổ phần sang vốn góp của chủ sở hữu.

Về tình hình kinh doanh, quý III, Yeah1 ghi nhận gần 112 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 57% so với cùng kỳ song lãi sau thuế lại chỉ đạt 3,2 tỷ, bằng 22% so với quý III/2022.

Luỹ kế 9 tháng, Yeah1 đạt 253 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 23% song lãi sau thuế giảm 45% còn hơn 12 tỷ đồng. Lãi ròng 9 tháng đạt 16 tỷ, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Trên thị trường phiên 1/12, cổ phiếu YEG đang giao dịch ở mức 17.400 đồng/cp.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top