Nga sửa đổi chiến lược phát triển AI theo tình hình mới

Tổng thống Nga, Vladimir Putin vừa ký ban hành sắc lệnh sửa đổi Chiến lược quốc gia về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030.

Nga sửa đổi chiến lược phát triển AI theo tình hình mới. Ảnh minh họa: TTXVN

Các sửa đổi này được thể hiện trong gần 40 trang văn bản luật, liên quan đến những thách thức mới trong lĩnh vực AI. Theo sắc lệnh, dự án liên bang “Trí tuệ nhân tạo” với mức đầu tư 36,3 tỷ ruble (400 triệu USD) sẽ được đưa vào dự án quốc gia về phát triển nền kinh tế dữ liệu đến năm 2030.

Chiến lược mới chỉ ra những khó khăn trong phát triển AI tại Nga, như thiếu năng lực tính toán, trình độ còn thấp của các giải pháp trong nước trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thiếu chuyên gia có trình độ cao và các phát minh khoa học trong lĩnh vực AI, mức độ triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hành chính công còn thấp, các rào cản pháp lý, nhu cầu đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân khi tạo và đào tạo các mô hình AI.

Chiến lược cũng nhắc tới các hạn chế trong tiếp cận công nghệ AI do sự cạnh tranh không lành mạnh từ phía các quốc gia mà Nga gọi là “không thân thiện”, cũng như các rào cản quốc tế đối với ngành AI tại Nga.

Chiến lược cập nhật các nguyên tắc cơ bản để phát triển và sử dụng công nghệ AI, bao gồm tính minh bạch và tính chất có thể giải thích, quyền truy cập không phân biệt đối xử của người dùng vào thông tin về thuật toán.

Theo Chiến lược mới, lượng dịch vụ sáng chế và triển khai các giải pháp trong lĩnh vực AI sẽ tăng từ mức 12 tỷ ruble trong năm 2022 lên ít nhất 60 tỷ ruble năm 2030. Các trường đại học có đào tạo chuyên ngành AI sẽ tăng số sinh viên tốt nghiệp từ 3 nghìn lên 15,5 nghìn một năm.

Sắc lệnh yêu cầu rõ mức độ tin cậy của công dân vào công nghệ AI sẽ phải đạt ít nhất 80% vào năm 2030 so với 55% của năm 2022. Tỷ lệ các ngành kinh tế sẵn sàng triển khai AI sẽ tăng từ 12% lên 95% vào năm 2030.

Chiến lược “Về phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo tại LB Nga” được tổng thống Putin ký ban hành từ năm 2019.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top