Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 29 tỷ USD trong 7 tháng

Bộ NN-PTNT cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản 7 tháng qua ước đạt hơn 29 tỷ USD.

Xuất khẩu thủy sản dần phục hồi

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 4,62 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, nhóm nông sản đạt 2,32 tỷ USD, tăng 27%; chăn nuôi đạt 45 triệu USD, tăng 35,6%; thủy sản đạt 800 triệu USD, giảm 15%; lâm sản đạt 1,24 tỷ USD, giảm 11%; đầu vào sản xuất đạt 210 triệu USD, tăng 12,7%.

Nhóm hàng nông sản có giá trị xuất khẩu tăng như: Rau quả đạt hơn 2 tỷ USD, tăng hơn 68%; gạo đạt hơn 2,5 tỷ USD, tăng gần 30%; cà phê đạt hơn 2,7 tỷ USD, tăng 6%… Tính chung nhóm hàng hàng hoá nông sản có giá trị xuất khẩu đạt gần 15 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ.

Về thị trường xuất khẩu, trong 7 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tới các thị trường thuộc khu vực châu Á dẫn đầu với 14,06 tỷ USD, tăng 2,3%; châu Mỹ đạt 6,52 tỷ USD, giảm 29,2%; châu Âu đạt 3,29 tỷ USD, giảm 13,3%; châu Phi đạt 573 triệu USD, tăng 14,1%; châu Đại Dương đạt 408 triệu USD, giảm 25,6%.

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất; giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tỷ trọng 21,9%, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ chiếm 20,4%, giảm 29,3% và Nhật Bản chiếm 7,6%, giảm 6,9%.

PV
Theo: Bộ NN&PTNT
Spread the love
Back To Top