12 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024

Bộ GD&ĐT xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 – 2024.
12 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 ảnh 1

Đồ họa: An nhiên.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục.

Theo Kế hoạch, năm học 2023 – 2024, toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 với chủ đề năm học là: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT”.

Kế hoạch đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu trên.

Theo: giaoducthoidai
Spread the love
Back To Top