Năm học 2023-2024, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên thế nào?

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do Nhà nước tổ chức thực hiện, vì sức khỏe, sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ, không vì mục đích lợi nhuận.

Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong năm học 2023 - 2024

Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong năm học 2023 – 2024

Theo: anninhthudo
Spread the love
Back To Top