Kho bạc Nhà nước huy động 400 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ năm 2024

Kho bạc Nhà nước cho biết năm 2024, kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 400.000 tỷ đồng bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc nhà nước thành phố Cần Thơ. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Theo đó, tại công văn mới đây về việc tổ chức điều hành ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương quý I/2024, Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc Nhà nướcphối hợp với các đơn vị trong Bộ kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đúng chính sách, chế độ.

Đặc biệt, đối với công tác huy động vốn cho ngân sách trung ương, Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính tổ chức thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường cho nhu cầu vay trong nước khoảng 127.000 tỷ đồng (bao gồm cả huy động từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) trong quý I/2024.
Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ bám sát kế hoạch huy động vốn được giao, chủ động xây dựng lịch biểu phát hành, nắm bắt tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách Trung ương và diễn biến tình hình thị trường để kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn trái phiếu Chính phủ với khối lượng, kỳ hạn, lãi suất phát hành phù hợp, bảo đảm huy động đủ khối lượng theo nhu cầu của ngân sách Trung ương và duy trì ổn định hoạt động thị trường trái phiếu Chính phủ.
Đồng thời, việc huy động vốn sẽ tiếp tục được tập trung vào kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, đáp ứng mục tiêu kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu chính phủ đạt từ 9-11 năm theo đúng Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội đặt ra.
Năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 298.476 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao cho Kho bạc Nhà nước (305.000 tỷ đồng). Khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành gắn với nhu cầu chi đầu tư phát triển, trả nợ gốc của ngân sách trung ương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Toàn bộ trái phiếu chính phủ được đấu thầu phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Kỳ hạn phát hành đa dạng, tập trung từ 5 năm trở lên để tiếp tục cơ cấu lại danh mục trái phiếu chính phủ theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm áp lực trả nợ ngắn hạn và chi phí vay vốn, góp phần cơ cấu lại nợ công an toàn, bền vững theo chủ trương của Đảng, Quốc hội tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top