Trong đó, số tiền chậm đóng của các đơn vị đã ngừng giao dịch gần 1.655 tỉ đồng; số tiền chậm đóng dưới 12 tháng hơn 1.823 tỉ đồng; số tiền chậm đóng từ 12 tháng trở lên hơn 1.725 tỉ đồng…

Theo BHXH TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố có gần 5,9 triệu bệnh nhân BHYT, với số tiền do quỹ BHYT chi trả hơn 10.342 tỉ đồng. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm trước, số lượt bệnh nhân tăng 27% và số chi phí tăng 23,9%, tương ứng chi phí tăng gần 1.995 tỉ đồng (cao nhất nước). Nếu số chi BHYT tiếp tục tăng cao và kéo dài, Hà Nội sẽ đứng trước nguy cơ bội chi BHYT…