Hà Nội sẽ chọn ngẫu nhiên phương tiện vừa đăng kiểm để kiểm tra lại

Hà Nội sẽ chọn ngẫu nhiên trong số các phương tiện đã được đơn vị kiểm định để thực hiện việc kiểm tra đánh giá lại, sau đó so sánh với kết quả kiểm tra trước đó của đơn vị đăng kiểm.

                                                                                                                                   Kiểm định xe cơ giới. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở cũng sẽ chọn ngẫu nhiên trong số các phương tiện đang có mặt tại đơn vị đăng kiểm và đã được kiểm định để thực hiện việc kiểm tra đánh giá lại.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm về việc đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Sau đó, đối chiếu so sánh với lần đánh giá gần nhất để xem xét sự thay đổi và ghi vào biên bản.

Lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra và việc thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định.

Về cơ cấu tổ chức, nhân lực và việc thực hiện quy trình kiểm định sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ và dữ liệu kiểm định gồm hồ sơ theo phương pháp xác suất tối thiểu 3 tháng, mỗi tháng kiểm tra tối thiểu 10 hồ sơ (trong đó phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ của các loại phương tiện do đơn vị đã thực hiện kiểm định); dữ liệu điện tử lưu trữ, dữ liệu lưu trữ hình ảnh từ camera giám sát.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiến hành kiểm tra, đánh giá sổ theo dõi, chế độ báo cáo, quản lý, sử dụng ấn chỉ và việc tuân thủ quy định thu giá, lệ phí theo quy định gồm kiểm tra việc quản lý, mở sổ, ghi chép các loại sổ; quản lý, sử dụng ấn chỉ quy định; kiểm tra việc thực hiện tuân thủ quy định thu, nộp giá, lệ phí tại đơn vị đăng kiểm.

Đáng chú ý, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá lại kết quả kiểm định. Theo đó, trường hợp phương tiện đang có tại đơn vị đăng kiểm, chọn ngẫu nhiên trong số các phương tiện đã được đơn vị kiểm định để thực hiện việc kiểm tra đánh giá lại, sau đó so sánh với kết quả kiểm tra trước đó của đơn vị đăng kiểm.

Trường hợp phương tiện không có tại đơn vị đăng kiểm, nếu phát hiện nghi vấn phương tiện tại thời điểm kiểm định có dấu hiệu sai khác với hồ sơ kiểm định nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định thì phối hợp với cơ quan chức năng tìm phương tiện để kiểm tra, đánh giá lại và so sánh với kết quả kiểm định trước đó của đơn vị đăng kiểm.

Việc kiểm tra, đánh giá lại được thực hiện tại nơi phương tiện đang dừng đỗ, tại đơn vị đăng kiểm khác hoặc đưa phương tiện quay trở lại đơn vị đăng kiểm để kiểm tra, đánh giá lại.

Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và các hồ sơ có liên quan để thực hiện nội dung đã nêu. Song song, cử người có chuyên môn để phối hợp với đoàn kiểm tra, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ theo quy định./.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top