Hoàn thành hợp nhất 2 Công ty cổ phần vận tải Đường sắt cuối năm 2024

Hai Công ty cổ phần vận tải Đường sắt khi được sáp nhập sẽ giúp triệt tiêu cạnh tranh nội bộ, giảm bớt các bộ phận trung gian và tăng hiệu quả vận dụng phương tiện, tài sản hiện có.

Ngành Đường sắt sẽ hợp nhất hai công ty vận tải thành một để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết sẽ hoàn thành sáp nhập hai Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn thành Công ty cổ phần vận tải Đường sắt vào cuối năm nay.

Theo ông Khánh, trong các năm vừa qua, VNR đã thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty. Sau khi tái cơ cấu, hoạt động đã trở nên hiệu quả do bộ máy nhỏ gọn lại, tinh giảm bớt lao động. Đặc biệt việc sáp nhập 2 Công ty vận tải Đường sắt dự kiến vào cuối năm nay sẽ giúp triệt tiêu cạnh tranh nội bộ, giảm bớt các bộ phận trung gian và tăng hiệu quả vận dụng phương tiện, tài sản hiện có.

Sau khi doanh nghiệp hợp nhất đi vào hoạt động, trên cơ sở đánh giá 1-2 năm thực tiễn hoạt động, VNR sẽ nghiên cứu định hướng giảm tỷ lệ chi phối của Công ty mẹ VNR tại Công ty cổ phần vận tải Đường sắt; định hướng chuyên môn hóa doanh nghiệp vận tải hàng hóa và doanh nghiệp vận tải hành khách trong quá trình xây dựng Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2025-2030.

Trong thời gian qua, nhằm tăng thị phần vận tải đường sắt, VNR đã nỗ lực tạo sức thu hút như tàu chất lượng cao, cải cách chất lượng dịch vụ trên tàu, dưới ga; tàu hàng đưa cửa khẩu vào sâu với nội địa… đồng thời đề xuất tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng như nâng cấp hạ tầng đường sắt, mở mới một số khu ga khách, cải tạo một số khu ga hàng; kết nối với khu công nghiệp, cảng biển…

Theo tờ trình, giai đoạn đến năm 2025, VNR sẽ hợp nhất Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thành một công ty cổ phần vận tải đường sắt.

Xác định hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều áp lực cạnh tranh trong vận tải hành khách từ tuyến hàng không và đường bộ, giảm giá cước vận tải hàng hóa, năm 2024, VNR đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.258 tỷ đồng, trong đó sản lượng vận tải tăng khoảng 7,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

VNR đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất đạt 39.544 tỷ đồng; doanh thu Công ty mẹ đạt 26.190 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân năm sau so năm trước giai đoạn 2024-2025 phấn đấu đạt 4,7%/năm. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2023-2025 là 327 tỷ đồng (so với lợi nhuận giai đoạn 2021-2022 là -1.194 tỷ đồng)./.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top