Không tổ chức các sự kiện thương mại, ẩm thực khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội giao Sở Văn hóa Thể thao chủ trì tham mưu dự thảo văn bản chỉ đạo tổ chức hoạt động tại Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, chỉ tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa cấp Trung ương và thành phố.

     Hà Nội không chấp thuận tổ chức các sự kiện du lịch, thể thao, các sự kiện có tính chất quảng bá, quảng cáo, thương mại, ẩm thực trong không gian phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 505/TB-BCSĐ, thông báo kết luận của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về chủ trương quản lý hoạt động, sự kiện tổ chức tại các không gian phố đi bộ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất chủ trương về việc sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm theo nguyên tắc tạo sự đồng bộ, hài hòa giữa các không gian phố đi bộ, không tập trung tổ chức hoạt động, sự kiện vào một địa điểm, đảm bảo phù hợp với vị thế, chính trị, kinh tế-xã hội và văn hóa quan trọng của Trung ương, thành phố.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 24/12/2023.

Trong thời gian nghiên cứu sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, để đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu dự thảo văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo việc tổ chức hoạt động tại Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, chỉ tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa tiêu biểu cấp Trung ương và Thành phố (lưu ý không chấp thuận tổ chức các sự kiện tại khu vực trước Tượng đài Lý Thái Tổ cho đến phố Trần Nguyên Hãn).

Mục tiêu mở rộng mô hình phố đi bộ ra nhiều quận, huyện và thị xã nằm trong chiến lược phát triển kinh tế đêm của Hà Nội. Tuy nhiên nhiều tuyến phố đi bộ trở nên vắng vẻ sau thời gian ngắn hoạt động.

Cùng đó, không chấp thuận tổ chức các sự kiện du lịch, thể thao, các sự kiện có tính chất quảng bá, quảng cáo, thương mại, ẩm thực, đồng thời tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 16/12/2023.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ các lực lượng công chức, viên chức và người lao động tham gia quản lý hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đảm bảo đúng quy định.

Để đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố phân công Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, các đơn vị liên quan đề xuất việc chấp thuận chủ trương tổ chức các sự kiện tại Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, báo cáo Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà xem xét, chỉ đạo trước khi thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật và thành phố./.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top