Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 6 tháng năm 2023 đạt gần 25 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 24,59 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 6 tháng năm 2023, mhóm nông sản chính đạt 12,79 tỷ USD, tăng 12%; sản phẩm chăn nuôi đạt 232 triệu USD, tăng 26,5%; thuỷ sản đạt 4,13 tỷ USD, giảm 27,4%; lâm sản chính đạt 6,5 tỷ USD, giảm 28,2%./.

Theo: Vietnamplus.vn
Spread the love
Back To Top