Agribank phổ biến điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng

Đây là bộ luật có nhiều điểm mới, có tác động trực tiếp, sâu rộng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến những thay đổi của Luật Các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội chính thức thông qua đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động Agribank, là tiền đề để triển khai thực hiện quy định của pháp luật trên toàn hệ thống, ngày 6/3/2024, Agribank đã tổ chức tập huấn Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu trong toàn hệ thống Agribank.


Agribank phổ biến những thay đổi của Luật Các tổ chức tín dụng trong toàn hệ thống. Ảnh: Diệp Anh/BNEWS/TTXVN

Tại buổi tập huấn, ông Tạ Quang Đôn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước đã trình bày cụ thể những điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng. Theo đó, các quy định về quản trị, điều hành của tổ chức tín dụng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, quy định giới hạn cấp tín dụng và việc luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được xem là những nội dụng sửa đổi, bổ sung lớn tại dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Agribank.

Các điểm có sự thay đổi của Luật này bao gồm: Mục tiêu xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng 2024, các quy định chung đã đề ra, quy định về cấp phép, quy định về cơ cấu, tổ chức, quản trị, điều hành, quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác, quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, quy định về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và quy định về xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo.

Để thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng trong tổ chức, triển khai sâu rộng, có hiệu quả của Luật Các tổ chức tín dụng thay đổi, chương trình cũng đã thảo luận, trao đổi, làm rõ các vướng mắc, đóng góp thêm các ý kiến về công tác triển khai trong toàn hệ thống.

Bà Nguyễn Tuyết Dương, Thành viên Hội đồng Thành viên Agribank khẳng định: “Đây là bộ luật có nhiều điểm mới, có tác động trực tiếp, sâu rộng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng. Chính vì vậy, toàn hệ thống cần phải nghiêm túc tiếp nhận các thông tin và lưu ý vận dụng vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mình”.


Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Diệp Anh/BNEWS/TTXVN

Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng cũng nhấn mạnh những thay đổi của Luật đã giải quyết được nhiều vướng mắc đang tồn tại trong hệ thống Agribank. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu toàn thể cán bộ từ lãnh đạo chủ chốt đến nhân viên theo chức năng, nhiệm vụ trong đơn vị trực tiếp bắt tay vào việc để tìm hiểu thêm về các điểm mới và nghiêm túc quán triệt những thay đổi của Luật vào thực tiễn công tác.

Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể cần gắn Luật Các tổ chức tín dụng vào các hoạt động cụ thể thông qua các hội thi, triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống và nghiên cứu đưa nội dung này vào trong công tác tập huấn, kiểm tra, đánh giá lao động định kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chung của Agribank.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top