Kho bạc Nhà nước kéo dài thời gian thu ngân sách nhà nước trong hai ngày cuối năm

Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo kéo dài thời gian thực hiện hoạt động thanh toán và phối hợp thu ngân sách nhà nước trong 2 ngày 30 và 31/12/2023 nhằm hỗ trợ tối đa cho thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Hoạt động giao dịch với khách hàng tại KBNN tỉnh Bến Tre. Ảnh tư liệu: Hoàng Hùng/TTXVN

Kho bạc Nhà nước cho biết việc kéo dài này nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và các địa phương hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đã thống nhất kéo dài thời gian hoạt động của các hệ thống thanh toán ngày 30 và 31/12/2023.

Trên cơ sở đó, Kho bạc Nhà nước cho biết thời gian hoạt động thanh toán và phối hợp thu ngân sách nhà nước sẽ được thực hiện với ngày 30/12 thì thời gian thanh toán điện tử liên ngân hàng với các khoản có giá trị thấp sẽ kéo dài đến 19 giờ 30 phút; còn thời gian thanh toán với các khoản có giá trị cao, ngoại tệ là đến 20 giờ 30 phút. Thời gian thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước nước sẽ là thời hạn cuối vào lúc 19 giờ 30 phút; giờ dừng điện đề nghị quyết toán là 20 giờ 10 phút.

Đối với ngày 31/12, do hệ thống thanh toán liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước không hoạt động nên Kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại không thực hiện thiết lập ngày làm việc trên hệ thống thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại vẫn hoạt động để phục vụ giao dịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Theo đó, các chứng từ thu từ sau thời hạn cuối ngày 30/12 đến hết ngày 31/12 vẫn được các ngân hàng thương mại hạch toán và truyền chứng từ cho các đơn vị Kho bạc Nhà nước ngay thời điểm phát sinh. Vì vậy, các đơn vị Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện nhận, hoàn thiện và hạch toán kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước vào niên độ ngân sách nhà nước 2023.

Song song với đó, Kho bạc Nhà nước cũng đã có công văn đề nghị các ngân hàng thương mại phối hợp với Kho bạc Nhà nước triển khai thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước trong ngày 30 và 31/12. Trường hợp có vướng mắc, các ngân hàng thương mại chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước để xử lý kịp thời.

Theo: baotintuc.vn
Spread the love
Back To Top