Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

                                               Ông Lương Quốc Đoàn được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Sáng nay 27/12, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức ra mắt tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 18 đồng chí; bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm: Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028; Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028; Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028; Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong số 119 Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, các đại biểu đã bầu ra 111 gương mặt tại Đại hội, sau đó 8 ủy viên còn lại sẽ được bổ sung vào thời gian thích hợp.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội khóa VIII gồm 11 đồng chí, trong đó bà Nguyễn Thị Vân Anh, Ủy viên Ban thường vụ khóa VII, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra khóa VII tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra khóa VIII.

Cũng trong sáng nay, đại hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến thảo luận tại các trung tâm, tham luận tại hội trường và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, các chỉ tiêu của Đại hội và bế mạc./.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top