Theo tờ trình, mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với hình thức học trực tiếp sẽ bằng mức học phí năm học 2022-2023 và bằng mức sàn của khung học phí theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. 

Cụ thể như sau:

Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (Online) bằng 75% mức học phí theo hình thức trực tiếp. Cụ thể như sau:

UBND TP Hà Nội cho hay, việc quy định mức thu học phí đối với học sinh tiểu học dùng làm căn cứ để thực hiện mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định (Theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, học sinh tiểu học trường công lập thuộc đối tượng không phải đóng học phí).

Theo UBND TP Hà Nội, căn cứ đề xuất như nội dung tờ trình là đảm bảo quy định của Trung ương, quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và các điều kiện kinh tế – xã hội của TP Hà Nội như:

– Mức thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng năm 2022 của người dân toàn thành phố đã tăng so với năm 2021 là 7,01%;

– Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 12 tháng năm 2022 tăng 3,4% so với năm 2021; Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2023 tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2022;

– Từ 1/7/2023, mức lương cơ bản tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng, tăng 20%.

 Tuy nhiên để bảo đảm ổn định mức học phí so với năm học 2022-2023, UBND Thành phố đề xuất khung học phí năm học 2023-2024 giữ nguyên như khung học phí năm học 2022-2023 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/ND-CP.