Có phải chuyển hình thức sử dụng đất khi thành doanh nghiệp FDI?

Hiện tại công ty ông có 100% vốn đầu tư nước ngoài, thì công ty có cần thực hiện việc chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ giao đất có thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền một lần hay không?

Công ty ông Trịnh Minh Đức (TPHCM) có 100% vốn nước ngoài, hình thành do nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam.

Trước khi trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty ông Đức có một thửa đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp).

Ông Đức hỏi, hiện tại công ty ông có 100% vốn đầu tư nước ngoài, thì công ty có cần thực hiện việc chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ giao đất có thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền một lần hay không? Nếu phải thực hiện việc chuyển đổi đó, công ty ông phải thực hiện thủ tục gì?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp có sử dụng đất thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất, do câu hỏi của ông không có hồ sơ kèm theo và chưa rõ nội dung việc sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Về nguyên tắc, Luật Đất đai đã có quy định việc sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định cụ thể tại các Điều 56, Điều 149, Điều 150, Điều 169, Điều 189 Luật Đất đai.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top