Phối hợp thúc đẩy hoạt động tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp

Chương trình hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Agribank có ý nghĩa quan trọng khi kết nối hoạt động của tổ khuyến nông ngành nông nghiệp và tổ vay vốn của ngân hàng.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Agribank

Ngày 10/10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).
Đây là hoạt động cụ thể các nội dung phối hợp trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Agribank nhằm mục tiêu thúc đẩy các hoạt động tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, xây dựng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, về cơ bản, hoạt động của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Agribank trùng khớp nhau về mặt mục tiêu khi cùng hướng đến nâng cao hiệu quả của nền sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn.
“Vì vậy chương trình phối hợp được ký kết hôm nay chính là kế hoạch hành động để mỗi bên hỗ trợ tốt hơn, hiệu quả hơn hoạt động của nhau. Làm thế nào để lực lượng làm tín dụng đồng hành cùng khuyến nông và ngược lại lực lượng hơn 30.000 cán bộ khuyến nông ở các vùng miền, địa phương am hiểu hơn về hoạt động và nghiệp vụ tín dụng để cùng nhau hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu đầu tư, vay vốn, phát triển sản xuất của người nông dân”, ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.


Ông Lê Hồng Phúc, Phó Tổng giám đốc Agribank phát biểu tại lễ ký kết

Theo ông Lê Hồng Phúc, Phó Tổng giám đốc Agribank, chương trình hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Agribank có ý nghĩa quan trọng khi kết nối mảnh ghép của tổ khuyến nông ngành nông nghiệp và tổ vay vốn của ngân hàng, tạo nên một cơ chế phối hợp chặt chẽ từ khâu xây dựng, thẩm định, giải ngân, thu hồi vốn… nhằm hỗ trợ nông dân trong các mô hình sản xuất, các chương trình phát triển kinh tế đang phát triển ngày càng mạnh mẽ, ngày càng đa dạng trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn hiện nay.
Theo đó, chương trình phối hợp giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Agribank tập trung vào các nội dung cụ thể như: Hai bên phối hợp xây dựng các nội dung hợp tác nhằm phát huy về mạng lưới hoạt động của Agribank và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hệ thống khuyến nông cơ sở trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ chính trị của mỗi bên để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Đặc biệt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Agribank phối hợp tổ chức công tác tư vấn, cung cấp, chia sẻ thông tin liên quan đến định mức kinh tế – kỹ thuật các cây trồng, vật nuôi, thông tin giá cả, thị trường nông sản phục vụ công tác thẩm định cho vay các dự án/phương án sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia chương trình, đề án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì và thực hiện.
Cùng với đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Agribank phối hợp thực hiện đào tạo, tập huấn, hướng dẫn hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp, xác định định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí đầu tư, mức cho vay đối với các dự án/phương án sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và đôn đốc thu hồi nợ của các khách hàng tham gia chương trình, đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia bằng nguồn vốn vay tại Agribank./.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top